Koninklijke Nederlandse Vereniging voor EHBO afd. Brielle

RSIN nummer: 816551960

Ref. K.v.K.: Rotterdam 40347525

Secretariaat: J.H. van Toledo

Gootepad 4

3232 GM Brielle

(0181) 410795

e-mail1: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mail2: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Doelstelling: 

De "Eerste hulp bij ongelukken bevorderen" in de ruimste zin van het woord.

Specifieke doelstellingen:

- Het organiseren van onderricht, dat vereist wordt voor een goede eerste hulpverlening.

- Het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp.

Beleidsplan:

Het beleidsplan is er op gericht om de doelstellingen van de vereniging te behalen.

Dit wordt bereikt door:

- Het onder de aandacht brengen van de noodzaak van een goede eerstehulpverlening.

- Het bevorderen van het geven van voorlichting.

- Het bevorderen van het geven van onderricht, waaronder herhalingslessen.

- Het bevorderen van het daadwerkelijk geven van eerste hulp.

Samenstelling Bestuur:

Het bestuur bestaat uit de volgende onbezoldigde leden:

- Voorzitter

- Secretaris

- Penningmeester

Uitgeoefende activiteiten:

- jaarlijkse herhalingslessen voor de leden

- bij voldoende aanmeldingen een nieuwe cursus voor EHBO'ers.

- bij voldoende aanmeldingen een nieuwe cursus voor Reanimatie en AED-bediener.

- EHBO-assistentie bij verenigingen en particulieren op aanvraag (http://www.ehbobrielle.nl/index.php/assistentie+verslagen)

Financiële huishouding: 

Begroting EHBO
Aantal leden per 01-01-2021: 76
   
Inkomsten  
   
Contributies  €        2080,00
Donaties  €          250,00
Subsidie Gemeente Brielle  €          750,00
Vergoedingen EHBO-assist  €         500,00
Netto inkomsten AED-cursus  €         500,00
   
   
kas 31-12-2017  €              0,01
totaal inkomsten   €        4080,01, 

 

Uitgaven:  
Kaderinstructeur  €     750,00
Afdracht hoofdbestuur incl. verlen.  €    900,00
Kosten ING-bank  €     200,00
Verbandmiddelen/tassen  €     250,00
Diversen + verzekeringen  €     810,00
Afschrijvingen  €   1090,00
Kosten school (AEDcursus e.d.)  
 €    200,00
Onderhoud poppen AED's €     500,00 

Aanpassing Statuten

 €    500,00
In kas / tekort 31-12-2021  € -1119,99
Totaal uitgaven  €  4080,01