Privacyverklaring

KNV EHBO afdeling Brielle, gevestigd in Brielle en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 40347525 (hierna ‘de Vereniging’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

Contactgegevens

www.ehbobrielle.nl

Secretariaat

J.H. van Toledo

Gootepad 4

3232 GM Brielle

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06 – 54942907 / 0181-410795

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Vereniging verwerkt de volgende persoonsgegevens van u indien u:

a.  zich aanmeldt als lid van de Vereniging;

b.  zich inschrijft voor een cursus of een andere activiteit die de Vereniging aanbiedt;

c.  een aankoop doet bij de Vereniging;

d.  zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van de Vereniging;

e.  een formulier invult voor enige verenigingsdienst of -informatieverstrekking of een formulier invult   

     waarin u verzoekt contact met de Vereniging op te nemen.

De volgende persoonsgegevens worden (mogelijk) door de Vereniging verzameld:

a.  voor-en achternaam;

b.  adresgegevens;

c.  geslacht;

d.  geboortedatum;

e.  telefoonnummer;

f.  e-mailadres;

g. bankrekeningnummer;

De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:

a.  verzoeken van u in behandeling nemen;

b.  u in te schrijven voor deelname aan een cursus, evenement of een andere activiteit;

c.  dienstverlening aan u te verbeteren;

d.  de website van de Vereniging te optimaliseren;

e.  contact met u op te nemen of te onderhouden;

f.  een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Vereniging verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

a. gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. De Vereniging kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. De Vereniging raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten aan hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat de Vereniging zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Beveiliging van uw gegevens

De vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.      De Vereniging zal technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de Vereniging daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

Informatiewijziging en bezwaar

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Vereniging.

U kunt een verzoek ter inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar het secretariaat via e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De Vereniging reageert zo snel mogelijk, maar binnen 1 maand, op uw verzoek.

De Vereniging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijziging privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.