uncategorised

Voorwaarden bij assistentieverlening KNV EHBO afdeling Brielle 
De KNV EHBO afdeling Brielle stelt voor het verlenen van assistentie bij het door u te organiseren evenement een aantal voorwaarden om de assistentieverlening goed te laten verlopen. 
1. Uw aanvraag dient tenminste 4 weken voor het evenement bij ons binnen te zijn. Indien de aanvraag voor assistentie niet binnen dit termijn aanwezig is behouden wij het voorrecht om extra kosten in rekening te brengen. Voor informatie kunt u bellen naar 0181-415649 of 06-47436101. 
2a. De EHBO post dient voor het publiek duidelijk zichtbaar en herkenbaar te zijn. (Wij zorgen voor een banner en/of vlag)
2b. De EHBO post moet een afgescheiden, niet voor het publiek toegankelijke plek te zijn, met voldoende beschutting en ruimte voor de EHBO-assistentieverleners om hun werk te kunnen doen. (Tent of apart kamertje) 
2c. Er dient aanwezig te zijn: - minimaal vier goede stoelen - een lange tafel / massagetafel - stromend water of voldoende schoon water op voorraad - goede verlichting 
3. De EHBO assistentieverlening geschiedt altijd per team van 2, door geel/blauwe hesjes/ jassen herkenbare EHBO-assistentieverleners. 
4a. De EHBO vereniging zorgt voor: - EHBO hulpverlenerstassen - AED - Brancard (indien aangegeven bij de aanvraag !) 
4b. Bij een A.E.D. inzet wordt het gebruik van de patches / batterij doorberekend aan de organisator van het evenement. ( € 150,00 ) 
5a. Bij hulpverlening in het veld of langs een route, dient de organisatie te zorgen voor passend vervoer voor de assistentieverleners, of aan te geven, dat eigen vervoer gebruikt dient te worden. Bij gebruikmaking van eigen vervoer door de assistentieverlener, valt deze bij calamiteiten terug op zijn eigen verzekering. 
5b. Indien de EHBO-assistentieverlener gebruik dient te maken van eigen vervoer zal er een brandstofvergoeding worden gevraagd. Deze bedraagt € 0,24 per km.) 
6a. De organisatie dient voor het evenement in het bezit te zijn van alle nodige vergunningen en/of ontheffingen. 
6b. Indien er bijzondere bepalingen in de vergunningen staan met betrekking tot EHBO-assistentieverlening dient dit bij de aanvraag bekend te zijn. 
6c. De inzet van het aantal hulpverleners dat bij het evenement aanwezig moet zijn, wordt na overleg door het bestuur van KNV EHBO afdeling Brielle bepaald. Dit in overeenstemming met punt 6b. 
7a. De organisatie dient te zorgen voor voldoende consumpties voor de EHBO assistentieverleners. 
7b. Bij twee of meer aansluitende dagdelen assistentieverlening dient de organisatie te zorgen voor een lunch of warme maaltijd voor de assistentieverleners. Indien niet aanwezig wordt dit gefactureerd aan de organisatie van dit evenement. 
7c. Onze EHBO assistentieverleners mogen alleen ingezet worden voor Eerste hulpverlening en niet voor andere taken, zoals verkeer-regelen e.d. 
7d. Om verzekeringstechnische en organisatorische redenen brengen de assistentieverleners niemand met eigen vervoer naar arts of ziekenhuis. Deze zaken zullen door de organisator van het evenement geregeld moeten worden. 
7e. De EHBO-assistentieverlener bepaalt of iemand per auto of ambulance vervoerd dient te worden. 
8a. De overeengekomen vergoeding dient uiterlijk één week voor aanvang van het evenement op de rekening van de KNV EHBO afdeling Brielle te zijn bijgeschreven. 
8b. Eventuele kosten welke op basis van nacalculatie zijn afgesproken dienen uiterlijk één week na aanvang van het evenement op de rekening van de KNV EHBO afdeling Brielle te zijn bijgeschreven. 
8c. Mocht het evenement door omstandigheden niet plaats kunnen vinden, zal de vergoeding minus de reeds gemaakte kosten worden gecrediteerd aan de organisatie.

EHBO-vereniging Brielle heeft een aparte verzekering afgesloten voor alle leden: niet alleen voor aansprakelijkheid, maar ook voor materiaal. Neem bij schade eerst contact op met onze secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Overgenomen van de website http://www.hetoranjekruis.nl/aansprakelijkheidis.htm

Met ingang van 1 oktober 2004 zijn alle houders van een geldig Diploma Eerste Hulp/EHBO-diploma zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Het Oranje Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de eerstehulpverleners rugdekking te geven. Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat de eerstehulpverleners als het nodig is zonder angst hun werk kunnen doen. 

Vanaf 1 oktober 2011 zijn ook alle houders van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen hiertegen verzekerd.

Veel EHBO’ers voelen zich onzeker wanneer ze onverwacht hulp moeten verlenen. Wat gebeurt er als ze iets fout doen? Kunnen ze dan een enorme schadeclaim verwachten? In Nederland valt het gelukkig wat dat betreft erg mee, maar een hulpverlener kan aansprakelijk worden gesteld voor door hem aangerichte schade: een kapotte bril, een verdwenen horloge of lichamelijke schade als gevolg van zijn handelen.

En verder.....

Het Oranje Kruis heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor haar diplomahouders tegen schade voortvloeiend uit het incidenteel verlenen van Eerste Hulp bij een ongeval of plotseling opkomende ziekte, waarvoor een houder van een geldig diploma ‘Eerste Hulp’ aansprakelijk is. Onder incidenteel wordt verstaan de situatie waar plotseling Eerste Hulp moet worden verleend of georganiseerde situaties waar vrijwillige EHBO’ers zijn. Dit betekent dat de aansprakelijkheidsverzekering van Het Oranje Kruis ook dekking biedt aan houders van een diploma Eerste Hulp wanneer deze Eerste Hulp verlenen als vrijwilliger tijdens evenementen. De verzekering heeft ook betrekking op onze instructeurs in het bezit van een geldig Eerste Hulp Diploma van Het Oranje Kruis. Ter volledigheid; het betreft hier echter geen ongevallenverzekering. Specificaties van de aansprakelijkheidsverzekering: - verzekerd bedrag: €2.500.000 per aanspraak; - dekkingsgebied: Gehele wereld, exclusief USA en Canada; - eigen risico: € 125,- per aanspraak ten aanzien van schade aan zaken. Belangrijk: niet verzekerd is hulpverlening op ‘professionele basis’ of hulpverleners binnen een bedrijf of hulpverlening op commerciële basis.

Via Gemeente Brielle zijn alle vrijwilligers ook wa verzekerd:

VNG Vrijwilligers BasisPolis
Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
o Verzekerd bedrag: € 12.500,- bij overlijden en € 25.000,- bij blijvende invaliditeit
o Geneeskundige kosten zijn verzekerd tot € 1.000,- per gebeurtenis
o Psychische hulpverlening (traumadekking) is verzekerd tot € 2.500,- per gebeurtenis
o Acute huishoudelijke hulp (20 uur)
o Persoonlijke Eigendommenverzekering:
Maximaal € 5.000,- per gebeurtenis.
Voor de volgende kostbaarheden geldt als maximum per gebeurtenis:
 Computerapparatuur: €1.500,-
 Fiets: €750,-
 Beeld & geluidsapparatuur, (zonne)bril/set contactlenzen, sieraden of kunstmatige
gebitselementen: €500,-
 Horloges: €250,-
* Maximaal verzekerd bedrag voor alle vrijwilligers per gebeurtenis is € 1.250.000,-

Mantelzorgers zijn meeverzekerd op de Ongevallen- en Persoonlijke Eigendommenverzekering!

Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
o Verzekerd bedrag € 2.500.000,- per aanspraak, gelimiteerd tot
€ 5.000.000,-per verzekeringsjaar m.b.t. vrijwilligerswerk. Eigen risico: geen.
o Opzicht: verzekerd bedrag: € 5.000,- per aanspraak

Lees verder

Als je op een dag of dagdeel wilt assisteren, stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor het protocol, Waaraan je je dient te houden, klik HIER

Assistentieverleners kunnen bij veel assistenties een vergoeding ontvangen, door binnen een week na afloop even je banknummer door te geven aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Voor verzekeringen en aansprakelijkheid KLIK HIER

 Aankomende evenementen:

-

  Assistentieverslagen:

Zondag 10 oktober 2021: Twirling Dukdalf 9:30 – 17:00

Zaterdag 10 juli 2021: Nationale Bedevaart (kleinschalig) Diana en Jan T.

 16-08 t/m 21-08: Jeugdwielertour Brielle. Claudia en Kees (Info Claudia)

Politietriatlonzaterdag 12 september 2020 Overkant Brielse Meer; 8 EHBO'ers Jan v.T; Jan V; Janny V; Diana; Pantha; MirandaT;Marga;Claudia V. IJ. ; ..aanwezig 11:45 tot ongeveer 15:15 uur . Lunchpakket + mondkapjes + handschoenen worden uitgereikt. www.politietriathlon.nl

Eindelijk weer een keer assistentie verleend. Met 8 personen werden 4 posten bemand.

Eerst gaf de secretaris een uiteenzetting over hoe te handelen tijdens Covid19, waarna ieder groepje een tas met extra materiaal kreeg: schorten, speciale mondkappen, handschoenen, handgel, instructies en spatschermen voor gezicht.

Gelukkig hebben we niets nodig gehad, daar er geen ongevallen zijn gebeurd.

 

Twirlen Zondag 16 februari 2020.--> 2 EHBO'ers Marga+Akkelien.

2x tand door lip, niks ernstigs

Gekoeld: 1 duim, 1 linker enkel en 1 wang/slaap. Niks ernstigs. 

1 pleistertje ter bescherming en 

1 paracetamol wegens hoofdpijn.

Was een fijne en gezellige dag met goede verzorging

Lessen groep 7 Branding: vanaf 29 okt. 2019 / feb, 2020 di. 13:45-15:15--> Jan + Janny + Marga + Miranda T + Cora + Harry 

Allemaal geslaagd!!! Zie Nieuws

Fakkeltocht 20 dec.  18:15-19:45 Diana+Akkelien Wel vergoeding

Santa Run13 dec.  20:00-21:00 Jan Sleegers+ Albert H.(Gratis evenement. Dus geen vergoeding)

Maskerade 5 dec.  18:15- 20:15 Diana + Jan Sleegers (Gratis evenement. Dus geen vergoeding)

Opa Piet di 26 wo 27 nov. Bres 2 EHBO'ers.  Di-ochtend 1x 1 uur en  middag 1x 1uur. Wo-ochtend 2x 1uur

di 26 nov ochtend 10:45-11:45 Cora + Akkelien.  middag  13:45-14:45 Cora + . Akkelien

wo 27 nov. ochtend  9:15-10:15 en 11:00-12:00 2x Carola + Theo Wolters

Halloween 1 nov. Diana +Miranda T.

Stal de Ronde za19 okt. 17:00-21:00 uur 2 EHBO'ERS --> Jan V. + Akkelien

Korenfestival 5 oktober van 10:00 tot 17:00 kerk + 4 andere locaties 6 EHBO'ers:Akkelien+Diana+Jan V+Janny+Carola+.Jan T.

Politietriatlon 2019 14 septemberl overkant Brielse Meer 11:30-15:00  8 EHBO'ers Jan T.+Jan V.+Janny+Pantha+Diana+Sandra+Miranda+Akkelien

 Libertatis Twirlwedstrijden Zondag 15 sept 2019.     2 EHBO'ers: Akkelien. van 9:00-17:00Jeannette vanvan 9:00-13:00 + Cora van 13:00-17:00

 

Appelplukdag 14 sept bij Landwinkel Klok 9:00-13:00 Kees en Claudia 13:00-17:00 uur Cora en Ron

Pompoenfair za 7 sept  Diana + Marga zo 8 sept Diana+Miranda T.

  

Buurtfeest Vogelbuurt Schiedam za 7 sept. 12:00-18:00 Jan T. +Jeannette

Bruisend Brielle 31 augustus 11:00-17:00 Diana + Jan V.+Janny+Pantha+Marc Stofberg+Sandra En natuurlijk bemensing voor de stand : Jan T.+Richard Id.+.Jeannette+.Claudia

Prachtige dag met weinig verwondingen. Warm, maar gezellig.

 

 

Jeugdwielertour 19 t/m 24 augustus Kees + Claudia  (Siara als Stagiair)

Zomer Foodtruckfestival 19, 20 en 21 juli        vrijdag 19 juli 17:00-20:00 Diana+Marga 20:00-23:00 uur Diana + Marga

                                                                                  zaterdag  20 juli 12:00-17:30 Diana+ Sandra 17:30-23:00 uur Diana + Sandra 

                                                                                    zondag  21 juli 13:00-17:30 Diana+ Miranda T. 17:30-21:00 uur Diana + Miranda T.

Bewust Voorne-Putten Festival  De Brielsche aap  Zondag 7 juli 2019  11:00 - 17:00 2 EHBO´ers Diana+Mar

 

Bedevaartskerk za 6 juli 10:00-17:00 Diana+JanT.+Jeannette+Claudia

 

Geux throw down Zaterdag 6 juli Voetbalveld Geuzenpark. 9:00-12:30.Jan.+Miranda T 12:30-17:00 Jan en Janny

  

Avond4daagse 17/20 juni maandag 17 Diana +Jan T  + Claudia+Akkelien dinsdag 18 Diana +Kees+Claudia+Sandra woensdag 19 Kees+Claudia+Jeanette+Arie F..donderdag 20 Diana+Kees+Claudia+Akkelien

Twirlwedstrijden Libertatis Dukdalf Za15 juni    2 EHBO'ers: Pantha van 9:00-12:00 +Diana 12-17:30+ Jeannette van 9:00-13:00 + Cora van 13:00-17:30

Sportweek Vierpolders Beachvolley za 8 juni 12:30-17:00 Miranda T.+Marga

Sportweek Vierpolders Sportspektakel Volw. vr. 7 juni 18:00-22:00 Diana+Marga

Sportweek Vierpolders Vlotje Varen wo 5 juni 14:30-15:30 Miranda T.+Marga

Sportweek Vierpolders Slagbal volw. ma 3 juni 19:30-21:00 Miranda T.+Marga

Sportweek Vierpolders Mud Run zo 2 juni 14:30-17:30 D

Miranda T.; Sandra, Yvette, Diana, Leidy, Albert, Arie, Jan T. en de stagiaires Siara en Sam.

Om 13:45 verzamelen op het terrein van VV Vierpolders. (En niet bij VV Brielle: Albert).

Hier werden de groepen ingedeeld en hield Jan T. een kleine briefing. Nadat de organisatie

ook nog een kleine briefing met ons hield, gingen wij naar onze plaats. Gelukkig stond er veel wind

zodat het niet te warm was voor de deelnemers. Ook hier geen grote ongelukken. Veel blaren door

de touwen waarmee de deelnemers over sloten moesten springen.

 

 

Sportweek Vierpolders Vlooienmarkt za 1 juni 9:00-12:00 Miranda T.+.Cora12:00-16:00 Miranda H. + Marily 9:00-16:00 Sandra+Jan T.

Om 9:00 stonden Cora, Miranda T. , Sandra en Jan T. paraat bij de kantine van VV Vierpolders.

Voor dat Jan T. zijn koffie op had kon hij al aan de slag aan de andere kant van de rommelmarkt.

Gelukkig niets ernstigs. 2 om 2 maakten wij onze route en om 12:00 weden Cora en Miranda T. afgelost

door Marily en Miranda H.

Gelukkig geen grote incidenten en om 16:00 mochten wij weer nar huis met de vele bossen bloemen die

wij in de loop van de middag hadden gekregen van en paar dames. Hartelijk dank.

Sportweek Vierpolders Sportspektakel Jeugd vr 31 mei 19:00-21:00 Miranda T.+Jeannette

Sportweek Vierpolders Slagbal do 30 mei 19:00-20:30 Miranda T.+Jeannette

VV Brielle Jeugd-voetbaltoernooi  Geuzenpark VV Brielle Za 1 juni  09:00 - 16:00 uur 4 EHBO'ers Marga+Mar+Jeannette+Jan V.

Een gezellige en prachtige dag. We hadden 9 slachtoffers, waarvan 1 voetbalschoen. Gelukkig had Marga DugTape bij zich, zodat oojk de schoen weer verder kon. 2 personen kregen het dringende advies naar de dokter te gaan wegens vermoeden van breukje.

Ladies Night 29 mei 18:00-22:00  Diana + Marga

 

 

Handleiding om bij een evenement assistentie te verlenen.

1. Controleer bij een evenement de behandelplaats; waar de nooduitgangen zijn en waar eventueel opgeroepen ambulancepersoneel binnengelaten kan worden.

2. Zorg, dat je goed zichtbaar bent als EHBO-post ==> Gele hesjes aan; Blauwe EHBO-broek of spijkerbroek; (voor eigen veiligheid ook stevige schoenen) Banner of vlag ophangen. (bij Jan van Toledo, op school of thuis ophalen)

3. Overleg met de leiding over eten en drinken. (Ook drinken voor eventuele 'slachtoffers')

4. Zorg, dat de EHBO-tassen open gereed liggen, een emmer koel water gereedstaat en wat handdoeken, de AED pakklaar (bij Diana de Zoete of op school ophalen). Zorg voor een fles water om eventuele wondjes uit te spoelen of schoon te maken.

5. Kinderevenement: zorg voor gekleurde pleisters.

6. Spreek met de leiding af, wie een auto ter beschikking heeft om eventueel een 'slachtoffer' naar huis of naar de dokter te brengen.

7. Houd in de gaten, of er gevaarlijke situaties kunnen zijn, die veiliger gemaakt kunnen worden. (bijv. planken met spijkers of een springplank onder een evenwichtsbalk.) Maak de leiding hierop attent. 

8. Zorg voor je eigen veiligheid en veilige werkomgeving, zorg voor de veiligheid van het slachtoffer: Stuur de mensen weg, die niets met het slachtoffer te maken hebben. Zo heb je optimale behandelruimte.

Wordt de cursus EHBO vergoed door mijn verzekeraar?

Er zijn veel zorgverzekeraars die EHBO cursussen in de aanvullende verzekeringen vergoeden:

Hieronder ziet u bij welke verzekeringen uw EHBO cursus wordt vergoed.

CZ vergoedt in de aanvullende verzekering.

ASR Verzekeringen vergoedt in de aanvullende verzekering.

Menzis vergoedt mits u extra verzekerd bent.

ONVZ vergoedt vanaf de optifit en de topfit verzekering, dit is aan te vragen via de zorgconsulent.

Zilveren Kruis Achmea vergoedt vanaf de aanvullende verzekering Beter af Plus 2 sterren.

Univé vergoedt in de aanvullende verzekering.

De Amersfoortse vergoedt via de aanvullende verzekering.

Klik hier voor een overzicht van alle verzekeringen

 Lees ook altijd uw polisvoorwaarden om te zien of u daadwerkelijk recht heeft op de vergoeding. Bij twijfel neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.

Hoe declareer ik mijn cursus bij mijn verzekeraar?

U bestelt en betaalt de cursus. Na betaling ontvangt u de factuur. De factuur print u bij voorkeur in kleur uit (anders gaat deze door voor kopie factuur) en dient u samen met een kopie van het Diploma Eerste Hulp in bij de verzekeraar. U kunt de factuur ook digitaal aanleveren na afloop van de cursus.

Als u aan " Eindtermen EHBO " voldoet dan mag u zich eerste hulpverlener noemen.

Ook de herhalingscursus wordt vergoed!!