Rotterdam, 3 februari 2015


DeltaPORT Donatiefonds onthaalt ontvangers van donaties


Het DeltaPORT Donatiefonds heeft, samen het met Havenbedrijf
Rotterdam, vertegenwoordigers ontvangen van organisaties die in 2014
van het fonds een donatie hebben gekregen. Het DeltaPORT Donatiefonds
heeft in 2014 ruim 300.000 euro uitgekeerd aan initiatieven in de regio
rondom de Rotterdamse haven. Met de ontvangers van de donaties is
teruggekeken naar hoe het geld is besteed.
Met het DeltaPORT Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse
haven- en industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam hun
maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt geldelijke
bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het
gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van
het Rotterdamse haven- en industriegebied.
Het DeltaPORT Donatiefonds kent via haar plaatselijke adviescommissies
regelmatig kleine bedragen toe. Jaarlijks worden ook enkele grotere,
regionale projecten ondersteund.
Zie ook: www.deltaportdonatiefonds.nl