Voorwaarden bij assistentieverlening KNV EHBO afdeling Brielle 
De KNV EHBO afdeling Brielle stelt voor het verlenen van assistentie bij het door u te organiseren evenement een aantal voorwaarden om de assistentieverlening goed te laten verlopen. 
1. Uw aanvraag dient tenminste 4 weken voor het evenement bij ons binnen te zijn. Indien de aanvraag voor assistentie niet binnen dit termijn aanwezig is behouden wij het voorrecht om extra kosten in rekening te brengen. Voor informatie kunt u bellen naar 0181-415649 of 06-47436101. 
2a. De EHBO post dient voor het publiek duidelijk zichtbaar en herkenbaar te zijn. (Wij zorgen voor een banner en/of vlag)
2b. De EHBO post moet een afgescheiden, niet voor het publiek toegankelijke plek te zijn, met voldoende beschutting en ruimte voor de EHBO-assistentieverleners om hun werk te kunnen doen. (Tent of apart kamertje) 
2c. Er dient aanwezig te zijn: - minimaal vier goede stoelen - een lange tafel / massagetafel - stromend water of voldoende schoon water op voorraad - goede verlichting 
3. De EHBO assistentieverlening geschiedt altijd per team van 2, door geel/blauwe hesjes/ jassen herkenbare EHBO-assistentieverleners. 
4a. De EHBO vereniging zorgt voor: - EHBO hulpverlenerstassen - AED - Brancard (indien aangegeven bij de aanvraag !) 
4b. Bij een A.E.D. inzet wordt het gebruik van de patches / batterij doorberekend aan de organisator van het evenement. ( € 150,00 ) 
5a. Bij hulpverlening in het veld of langs een route, dient de organisatie te zorgen voor passend vervoer voor de assistentieverleners, of aan te geven, dat eigen vervoer gebruikt dient te worden. Bij gebruikmaking van eigen vervoer door de assistentieverlener, valt deze bij calamiteiten terug op zijn eigen verzekering. 
5b. Indien de EHBO-assistentieverlener gebruik dient te maken van eigen vervoer zal er een brandstofvergoeding worden gevraagd. Deze bedraagt € 0,24 per km.) 
6a. De organisatie dient voor het evenement in het bezit te zijn van alle nodige vergunningen en/of ontheffingen. 
6b. Indien er bijzondere bepalingen in de vergunningen staan met betrekking tot EHBO-assistentieverlening dient dit bij de aanvraag bekend te zijn. 
6c. De inzet van het aantal hulpverleners dat bij het evenement aanwezig moet zijn, wordt na overleg door het bestuur van KNV EHBO afdeling Brielle bepaald. Dit in overeenstemming met punt 6b. 
7a. De organisatie dient te zorgen voor voldoende consumpties voor de EHBO assistentieverleners. 
7b. Bij twee of meer aansluitende dagdelen assistentieverlening dient de organisatie te zorgen voor een lunch of warme maaltijd voor de assistentieverleners. Indien niet aanwezig wordt dit gefactureerd aan de organisatie van dit evenement. 
7c. Onze EHBO assistentieverleners mogen alleen ingezet worden voor Eerste hulpverlening en niet voor andere taken, zoals verkeer-regelen e.d. 
7d. Om verzekeringstechnische en organisatorische redenen brengen de assistentieverleners niemand met eigen vervoer naar arts of ziekenhuis. Deze zaken zullen door de organisator van het evenement geregeld moeten worden. 
7e. De EHBO-assistentieverlener bepaalt of iemand per auto of ambulance vervoerd dient te worden. 
8a. De overeengekomen vergoeding dient uiterlijk één week voor aanvang van het evenement op de rekening van de KNV EHBO afdeling Brielle te zijn bijgeschreven. 
8b. Eventuele kosten welke op basis van nacalculatie zijn afgesproken dienen uiterlijk één week na aanvang van het evenement op de rekening van de KNV EHBO afdeling Brielle te zijn bijgeschreven. 
8c. Mocht het evenement door omstandigheden niet plaats kunnen vinden, zal de vergoeding minus de reeds gemaakte kosten worden gecrediteerd aan de organisatie.