EHBO-vereniging Brielle heeft een aparte verzekering afgesloten voor alle leden: niet alleen voor aansprakelijkheid, maar ook voor materiaal. Neem bij schade eerst contact op met onze secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Overgenomen van de website http://www.hetoranjekruis.nl/aansprakelijkheidis.htm

Met ingang van 1 oktober 2004 zijn alle houders van een geldig Diploma Eerste Hulp/EHBO-diploma zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Het Oranje Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de eerstehulpverleners rugdekking te geven. Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat de eerstehulpverleners als het nodig is zonder angst hun werk kunnen doen. 

Vanaf 1 oktober 2011 zijn ook alle houders van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen hiertegen verzekerd.

Veel EHBO’ers voelen zich onzeker wanneer ze onverwacht hulp moeten verlenen. Wat gebeurt er als ze iets fout doen? Kunnen ze dan een enorme schadeclaim verwachten? In Nederland valt het gelukkig wat dat betreft erg mee, maar een hulpverlener kan aansprakelijk worden gesteld voor door hem aangerichte schade: een kapotte bril, een verdwenen horloge of lichamelijke schade als gevolg van zijn handelen.

En verder.....

Het Oranje Kruis heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor haar diplomahouders tegen schade voortvloeiend uit het incidenteel verlenen van Eerste Hulp bij een ongeval of plotseling opkomende ziekte, waarvoor een houder van een geldig diploma ‘Eerste Hulp’ aansprakelijk is. Onder incidenteel wordt verstaan de situatie waar plotseling Eerste Hulp moet worden verleend of georganiseerde situaties waar vrijwillige EHBO’ers zijn. Dit betekent dat de aansprakelijkheidsverzekering van Het Oranje Kruis ook dekking biedt aan houders van een diploma Eerste Hulp wanneer deze Eerste Hulp verlenen als vrijwilliger tijdens evenementen. De verzekering heeft ook betrekking op onze instructeurs in het bezit van een geldig Eerste Hulp Diploma van Het Oranje Kruis. Ter volledigheid; het betreft hier echter geen ongevallenverzekering. Specificaties van de aansprakelijkheidsverzekering: - verzekerd bedrag: €2.500.000 per aanspraak; - dekkingsgebied: Gehele wereld, exclusief USA en Canada; - eigen risico: € 125,- per aanspraak ten aanzien van schade aan zaken. Belangrijk: niet verzekerd is hulpverlening op ‘professionele basis’ of hulpverleners binnen een bedrijf of hulpverlening op commerciële basis.

Via Gemeente Brielle zijn alle vrijwilligers ook wa verzekerd:

VNG Vrijwilligers BasisPolis
Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
o Verzekerd bedrag: € 12.500,- bij overlijden en € 25.000,- bij blijvende invaliditeit
o Geneeskundige kosten zijn verzekerd tot € 1.000,- per gebeurtenis
o Psychische hulpverlening (traumadekking) is verzekerd tot € 2.500,- per gebeurtenis
o Acute huishoudelijke hulp (20 uur)
o Persoonlijke Eigendommenverzekering:
Maximaal € 5.000,- per gebeurtenis.
Voor de volgende kostbaarheden geldt als maximum per gebeurtenis:
 Computerapparatuur: €1.500,-
 Fiets: €750,-
 Beeld & geluidsapparatuur, (zonne)bril/set contactlenzen, sieraden of kunstmatige
gebitselementen: €500,-
 Horloges: €250,-
* Maximaal verzekerd bedrag voor alle vrijwilligers per gebeurtenis is € 1.250.000,-

Mantelzorgers zijn meeverzekerd op de Ongevallen- en Persoonlijke Eigendommenverzekering!

Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
o Verzekerd bedrag € 2.500.000,- per aanspraak, gelimiteerd tot
€ 5.000.000,-per verzekeringsjaar m.b.t. vrijwilligerswerk. Eigen risico: geen.
o Opzicht: verzekerd bedrag: € 5.000,- per aanspraak

Lees verder